't Hof van de Hemel | BierrestaurantGeschiedenis

Oude OoststraatSint-BernardusVeurne

Veurne - de stad

Veurne , waar de stad nu is opgetrokken, was vroeger een zoutwinningsgebied.
Al in de 9de eeuw was Veurne een vestingstad, die in de 14de eeuw werd omwald. Vauban legde versterkingen aan, die door keizer Jozef II in 1783 werden ontmanteld.

De deels gotische gebouwen staan rond de Grote Markt en dateren uit de 13e eeuw, toen de lakenhandel Veurne, zoals zovele andere Vlaamse steden, rijkdom bracht. De 17de eeuwse gebouwen in regionale renaissancestijl werden opgetrokken in de Spaanse periode. Op 17 juli 1831 mocht Veurne als eerste Belgische stad de toekomstige vorst, Koning Leopold I, verwelkomen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was in de stad het hoofdkwartier van het Belgisch leger gevestigd. In 1906 verbleef de Duitse dichter Rainer Maria Rilke in Veurne.

De gemeente Veurne bestaat uit 11 deelgemeenten. Veurne zelf is de grootste kern en telt veruit de meeste inwoners. De andere deelgemeenten zijn kleine polderdorpjes; dit zijn Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, De Moeren, Eggewaartskapelle, Houtem, Steenkerke, Vinkem, Wulveringem en Zoutenaaie.

In 1971 werden de gemeenten Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle, Steenkerke, en Zoutenaaie bij Veurne gevoegd. In datzelfde jaar werd De Moeren bij de toen nog steeds zelfstandig gemeente Houtem gevoegd en werden de tweelingdorpen Vinkem en Wulveringem samen de nieuwe gemeente Beauvoorde. In 1977 werden die vier voormalige gemeenten uiteindelijk ook bij Veurne aangehecht.

Demografisch overzicht

Beziens waardigheden

  • De Sint-Walburgakerk is een kerk waarvan het koorgedeelte vroeg-gotisch is uit de 14e eeuw en het ander gedeelte neo-gotisch uit het begin van de 20e eeuw. Ze is ontstaan uit een 9de-eeuwse kapel. Het is een enig voorbeeld van een groots opgevatte gotische kerk, die onvoltooid bleef. Deze kerk bevindt zich in het stadspark, waar de onafgewerkte citerne staat.
  • De Sint-Niklaaskerk uit de 12de eeuw, verbouwd in de 15de eeuw. In de toren hangt een klok ('t Bomtje) uit 1379 en een beiaard. Het 13de eeuwse portaal is opvallend.
  • Het Landshuis, tot 1586 de zetel van het bestuur en het gerecht van de kasselrij Veurne, daarna dit van de stad en kasselrij Veurne, tot 1795-1796. Vanaf dan tot 1982 deed het Landshuis dienst als gerechtshof; sindsdien is het een deel van het stadhuis. Drie kamers zijn in de 18 eeuw van goudleer voorzien.
  • Het Spaans Paviljoen
  • De Vleeshalle
  • Het Kasteel Beauvoorde in de deelgemeente Wulveringem (dat samen met het nabijgelegen Vinkem vroeger de gemeente Beauvoorde vormde)

Week suggesties


Contacteer 't hof van de hemel


't Hof van de hemel
Noordstraat 13
8630 Veurne

0032 474 88 46 84

info@thofvandehemel.be


Facebook Instagram Tripadvisor Facebook